Masz pytania związane z konkursem?
Napisz lub zadzwoń Magdalena Muras
Koordynator ds. Marketingu
Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 755 06 12 | Mobile: +48 603 880 342
magdalena_muras@danfoss.com | www.danfoss.pl
Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitał Zakładowy 31 922 100 zł