Liczba zaworów w projektach
  1. Dariusz Pyrzewski [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  2. Piotr Wyraz [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  3. Szymon Kordek [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  4. Jakub Nowak [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]