Liczba przesłanych projektów
  1. Piotr Wyraz [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  2. Szymon Kordek [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  3. Dariusz Pyrzewski [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]
  4. Jakub Nowak [liczba_zaworow_w_projektach_wartosc]