Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania
Optymalna regulacja temperatury i automatyczne równoważenie dwururowych instalacji grzewczych – teraz w jednym zaworze. Zawory dynamiczne to termostatyczne zawory grzejnikowe oraz zawory odcinające z wbudowanym regulatorem niezależnym od zmian ciśnienia, zapewniające precyzyjną kontrolę temperatury i automatyczne równoważenie hydrauliczne. Czemu warto mieć zawory dynamiczne w swojej drużynie?
  • umożliwia szybką i łatwą diagnostykę systemu
  • wymaga mniejszej ilości elementów do zainstalowania
  • pozwala na łatwiejszy i bezproblemowy proces uruchamiania instalacji
  • świetnie nadaje się do nowych, jak i modernizowanych instalacji grzewczych
Prostota od początku do końca Zastosowanie zaworów dynamicznych oznacza bezproblemowe uruchomienie oraz szybką i prostą diagnostykę pracy instalacji grzewczej. Mniejsza ilość zaworów regulacyjnych do doboru skraca czas projektowania. Zawory dynamiczne nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych regulatorów podpionowych. Jedynym parametrem koniecznym do obliczenia w projekcie jest żądany przepływ przez każdy grzejnik w instalacji.
Większa efektywność energetyczna Bardziej precyzyjna regulacja temperatury oznacza większy komfort użytkowników i obniżenie kosztów zużycia energii. Zawory dynamiczne zapewniają prawidłową temperaturę powrotu medium grzejnego, co wpływa na podwyższenie sprawności energetycznej systemu ciepłowniczego. Ponadto konstrukcja zaworu dynamicznego umożliwia optymalizację ustawień punktu pracy pompy, bądź w niektórych przypadkach zmniejszenie jej wielkości.
Niezawodne działanie systemu Dzięki zastosowaniu zaworów dynamicznych system grzewczy będzie stale i automatycznie równoważony w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie cieplne budynku, np. typowe dla okresów przejściowych. Równowaga ta jest niezależna od indywidualnych ustawień temperatury na głowicach termostatycznych.
Więcej informacji o zaworach dynamicznych na www.danfoss.pl.